Ulgi dla firm w Holandii

  1. Jakie ulgi podatkowe przysługują przedsiębiorcom w Niderlandach:

  • Startersaftrek to ulga przysługująca początkującemu przedsiębiorcy, jeśli przedsiębiorca spełnia zasady samodzielnego przedsiębiorcy. W 2022 roku ulga ta wynosi 2123 euro
  • Zelfstandigenaftrek to ulga dla samodzielnego przediębiorcy, która w 2022 roku wynosi 6310 euro
  • MKB 14% to ulga dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej kwota to 14% od zysku firmy

Investieringsaftrek 28% to ulga inwestycyjna, która może być zastosowana kiedy przedsiębiorca zainwestował w środki trwałe w swojej firmie minimalnie 2401 euro netto rocznie (dotyczy to inwestycji powyżej 450 euro).

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Wszystko, co warto wiedzieć, zakładając firmę w Holandii!