Dofinansowania w Holandii

Dofinansowania w Niderlandach

Co  to jest dofinansowanie i jakie rodzaje dofinansowań istnieją w Niderlandach

Dofinansowanie to forma pomocy, jaką rząd holenderski oferuje ludziom o niskich dochodach. Istniejące rodzaje dofinansowań, z których możemy skorzystać w Holandii, spełniając warunki określone przez Belastingdienst przy każdym z nich, to:

 • Zorgtoeslag (dofinansowanie do ubezpieczenia)
 • Huurtoeslag (Dofinansowanie do mieszkania)
 • Kindgebonden budget (dofinansowanie na dziecko)
 • Kinderopvangtoeslag (dofinansowanie do przedszkola)

Zorgtoeslag, czyli dofinansowanie do ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe i nie należy do tanich.

Jeżeli masz skończone 18 lat, pracujesz w Holandii i opłacasz holenderskie ubezpieczenie, to masz prawo do skorzystania z dofinansowania do ubezpieczenia. 

Każdego roku zmieniają się jednak zasady przydzielania tego dofinansowania. Wysokość dofinansowania w danym roku zależy od osiągniętego dochodu brutto. W  2022 roku dochody nie mogą być wyższe niż 31 998 euro rocznie w przypadku osoby samotnej, z partnerem nie mogą przekroczyć wspólnie kwoty 40 944 euro.   

Dodatkowo znaczenie ma kwota posiadanych oszczędności, które maksymalnie mogą wynosić 120 020 euro, z partnerem 151 767 euro.                      

O przyznanie dofinansowania można się ubiegać w dowolnym momencie bieżącego roku. Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu dodatku wynosi najczęściej 5 tygodni od momentu złożenia wniosku. 

Dodatkowo istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania do ubezpieczenia za rok poprzedni. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie za rok poprzedni należy złożyć do urzędu maksymalnie do 31 sierpnia roku następnego. Pieniądze wypłacane są do 12 tygodni od złożenia wniosku. W niektórych przypadkach trwa to dłużej.

Wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia można złożyć na stronie urzędu skarbowego Belastingdienst lub z pomocą naszej strony.

Huurtoeslag, czyli dofinansowanie do mieszkania

Wynajmując mieszkanie w Holandii i płacąc za nie czynsz, można wystąpić z wnioskiem do Belastingdienst i otrzymać pomoc w formie dofinansowanie do mieszkania, czyli huurtoeslag.

Niestety nie każdy może taką pomoc otrzymać. Aby być uprawnionym, nie można za dużo zarabiać, ani też czynsz za mieszkanie nie może być za wysoki.

Na stronie Belastingdienst za pomocą funkcji proefberekening, przedstawiając swoją sytuację, można sprawdzić przed wysłaniem wniosku o dofinansowanie, czy taką pomoc otrzymamy.

Warto znać najważniejsze warunki, jakie należy spełniać, aby móc otrzymać huurtoeslag:

 1. Dochody nie mogą być za wysokie. Nie ma określonej granicy dochodów. Ważne jest, aby wiedzieć, że im wyższe dochody, tym niższy huurtoeslag. Może także okazać się, że dochody są za wysokie, aby w ogóle otrzymać dofinansowanie do mieszkania.
 2. Czynsz za mieszkanie nie może być za wysoki. W 2022 roku czynsz nie może przekroczyć kwoty 763,47 euro.
 3. Wynajmowane mieszkanie musi być samodzielnym mieszkaniem, czyli posiada drzwi zamykane na klucz, kuchnię, wc.
 4. Znaczenie ma również kwota posiadanych oszczędności, która w 2022 roku maksymalnie może wynosić 31 747 euro, a w przypadku partnerów 63 494 euro.

O przyznanie dofinansowania można się ubiegać w dowolnym momencie bieżącego roku. Czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu dodatku wynosi najczęściej 5 tygodni od momentu złożenia wniosku. 

Dodatkowo istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania do mieszkania za rok poprzedni. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie za rok poprzedni należy złożyć do urzędu maksymalnie do 31 sierpnia roku następnego. 

Wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia można złożyć na stronie urzędu skarbowego Belastingdienst www.belastingdienst.nl/toeslagen lub możemy zrobić to za Ciebie.

Kindgebonden budget

Kindgebonden buget to wkład w utrzymanie dziecka do 18 roku życia. Jest to forma dofinansowania i wypłacany jest przez Belastingdienst. Wniosek o Kindgebonden bugdet składa się w Belastingdienst.

Warto wiedzieć również, że wraz z pozytywną decyzją o przyznaniu  zasiłku rodzinnego na dziecko wypłacanego przez Sociale Verzekeringsbank (SVB), instytucja ta wysyła informację do Belastingdienst i wtedy Kindgebonden budget naliczany jest i wypłacany automatycznie. Co oznacza, że w takim przypadku nie trzeba składać już wniosku do Belastingu.

Jakie warunki musisz spełnić, aby móc otrzymać dofinansowanie na dziecko (kindgebonden budget):

 • Posiadać 1 lub więcej dzieci nie starszych niż 18 lat. Nie ma znaczenia, czy to Twoje własne dziecko, pasierb, dziecko adoptowane, czy przybrane. Ponadto Twoje dziecko nie musi z Tobą mieszkać.
 • Ty lub drugi rodzic otrzymywać Kinderbijslag (zasiłek rodzinny z SVB)
 • Posiadać holenderskie obywatelstwo lub przebywać legalnie w Holandii 
 • Twoje dochody nie mogą być za wysokie. Obowiązujący Cię limit dochodu zależy od liczby dzieci
 • Posiadane oszczędności nie są za wysokie. W 2022 obowiązujący limit posiadania oszczędności to kwota 120 020 euro bez partnera, 151 767 euro z partnerem do toeslagen (dofinansowań).

Jaką kwotę dofinansowania możesz otrzymać zależy od Twoich dochodów, ilości dzieci lub czy jesteś samotnym rodzicem, czy masz partnera. Dla dzieci pomiędzy 12 a 17 rokiem życia otrzymujesz więcej kindgebonden budget. Zwiększenie kwoty dofinansowania wynika z kosztów, jakie ponoszone są przez rodziców w trakcie nauki w szkole dzieci.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy masz prawo do otrzymania dofinansowania lub jaką kwotę dofinansowania możesz otrzymać na stronie www.belastingdienst.nl/toeslagen, możesz wykonać próbnego wyliczenia (proefberekening).

Składanie wniosku do Belastingdienst o przyznanie kindgebonden budget przeważnie nie jest potrzebne. Jeśli masz prawo do jego otrzymania, to Belastingdienst sam przyśle Ci list z informacją. Jeśli jednak nie otrzymujesz żadnego z dofinansowań wypłacanych przez Belastingdienst, takich jak zorgtoeslag, huurtoeslag czy kinderopvangtoeslag, powonienieś sam złożyć wniosek o kindgebonden budget poprzez Mijn toeslagen na stronie www.belastingdienst.nl/toeslagen lub możesz to zrobić z pomocą biura księgowego. Jedynie rodzic, na którego nazwisko przyznany został zasiłek rodzinny Kinderbijslag (wypłacany przez SVB), może złożyć wniosek o kindgebonden budget.

Do 1 września 2023 roku można złożyć wniosek  o przyznanie kindgebonden budget za 2022 rok. Wystarczy tylko raz złożyć wniosek i dopóki spełnione są warunki otrzymywania dofinansowania, tak długo jest on wypłacany. 

Ważne, abyś pamiętał, że jeżeli zmienia się Twoja sytuacja życiowa, np. wzrosły Twoje dochody, to taką zmianę w ciągu 4 tygodni należy zgłosić do Belastingdienst. Wtedy Belastingdienst przyśle Ci nową decyzję dotyczącą kindgebonden budget. Zmiany możesz zgłaszać poprzez Mijn toeslagen na stronie www.belastingdienst.nl/toeslagen, telefonicznie pod numerem telefonu Belastingdienst 0800-0543 lub możemy zrobić to za Ciebie.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag to kolejne dofinansowanie, jakie można otrzymać z Belastingdienst. Jest to dofinansowanie do opieki na dziecko, wtedy kiedy rodzic lub rodzice pracują. Aby dziecko było bepieczne, a rodzic mógł spokojnie pracować, ważne jest, aby przebywało pod opieką zarejestrowaną w Holandii. Taka opieka nie jest jednak tania. Dlatego Belastingdienst dofinanansowuje, czyli uczestniczy w kosztach przebywania dziecka pod taką opieką.

O takie dofinansowanie można się starać w Belastingdienst jeśli Ty i Twój partner pracujecie lub się uczycie. 

Warto wiedzieć, że nie musisz posiadać stałej pracy. Chodzi o to, abyś pracował. Dlatego też nawet jeśli pracujesz na własnej działalności jako zzp’er, wykonujesz wolny zawód jako freelancer czy artysta, kwalifikujesz się do otrzymania kinderopvangtoeslag. Także jeśli prowadzisz firmę, lub pomagasz w firmie swojego partnera.

Kinderopvang, czyli zorganizowana opieka dla dzieci jest sprawdzana przez gemeente (gminę) pod względem warunków, jakie musi spełnić w Holandii i bezpieczeństwa. Następnie rejestrowana jest w tzw. Landelijk Register Kinderopvang (LRK) i posiada LRK-numer. Jeśli opieka, którą wybrałęs nie posiada tego tumeru, nie otrzymasz dofinansowania z Belastingdienst.

Prawo do kinderopvangtoeslag masz jedynie wtedy, gdy spełniasz następujące warunki:

 • Ty i Twoje dziecko mieszkacie pod tym samym adresem
 • Ty i Twoje dziecko jesteście pod tym samym adresem zameldowani w gemeente (gminie).

Pamiętaj, że Belastingdienst nie pokrywa całej kwoty opieki nad dzieckiem. Część kosztów ponosisz Ty sam.

Ile ludzi, tyle sytuacji. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości w sprawie otrzymania kinderopvangtoeslag możesz zajrzeć na stronę www.belastingdienst.nl/toeslagen, zadzwonić do Belastingdienst pod numer 0800-0543 lub zwrócić się do naszego biura księgowego.

Toeslagpartner

Co to znaczy toeslagpartner i kto nim jest

Toeslagpartner to partner do dofinansowań wypłacanych przez holenderski urząd skarbowy  Belastingdienst.

Jeśli jesteś w związku małżeńskim lub pozostajesz w zarejestrowanym związku partnerskim, wtedy Twój partner jest Twoim partnerem do toeslagen, czyli dofinansowań w Holandii.  Również osoba, która zameldowana jest pod tym samym adresem, może być Twoim partnerem do dofinansowań.

W jakiej sytuacji masz partnera do dofinansowań? Istnieje kilka takich przypadków:

 1. Masz podpisaną u notariusza umowę o partnerstwie.
 2. Masz razem z partnerem wspólne dziecko.
 3. Ty lub Twój partner uznaliście dziecko drugiego.
 4. Jesteście partnerami do świadczeń emerytalnych.
 5. Macie kupione wspólnie mieszkanie i razem tam mieszkacie.
 6. Ty lub jeden z Twoich współmieszkańców ma dziecko poniżej 18 roku życia, które jest zarejestrowane pod Twoim adresem.
 7. Jeśli w poprzednim roku byliście partnerami do dofinansowań.