Zasiłek rodzinny w Holandii

Kinderbijslag w Niderlandach

Czym jest Kinderbijslag?

Kinderbijslag, czyli zasiłek rodzinny służy częściowemu pokryciu kosztów utrzymania dziecka. Wypłacany jest co kwartał przez Sociale Verzekeringsbank (SVB) w Holandii, do momentu, kiedy dziecko skończy 18 lat. Czasami zasiłek rodzinny zatrzymywany jest wcześniej, np. gdy dziecko wcześniej skończy naukę. Aby otrzymywać zasiłek rodzinny, należy być ubezpieczonym na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW). Osoby, które mieszkają i pracują w Holandii, są z zasady ubezpieczone na mocy powszechnej ustawy o świadczeniach rodzinnych (AKW).

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje na:

 • Własne dziecko,
 • Dziecko (byłego) partnera,
 • Dziecko, dla którego jesteś rodziną zastępczą,
 • Dziecko, dla którego jesteś opiekunem.

Jeśli pracujesz w Niderlandach i masz dziecko/dzieci, masz prawo do otrzymywania Kinderbijslag, nawet jeśli dziecko/dzieci nie mieszkają w Niderlandach. Również nie musisz być zameldowany w Holandii, aby móc otrzymywać zasiłek rodzinny w Holandii. Jeżeli Ty albo Twój partner otrzymujecie świadczenia rodzinne także spoza Holandii, np. w Polsce, nie są one wypłacane w całości w obu krajach. Tak zostało to uzgodnione pomiędzy państwami. Jeżeli świadczenia rodzinne wypłacane za granicą np. w Polsce są niższe, różnica zostaje wypłacona przez Holandię. W sumie świadczenia te wynoszą zwykle tyle samo, co holenderski zasiłek rodzinny.

Jeśli Twoje dziecko/dzieci przebywają w Polsce z opiekunem, powinieneś pamiętać, że ważne jest, abyś ponosił koszty utrzymania dziecka i przesyłał na konto opiekuna pieniądze dla dziecka.

W jakiej wysokości jest Kinderbijslag i kiedy jest wypłacany?

Wysokość zasiłku rodzinnego zmienia się kilka razy. Także zmieniają się zasady. Co dokładnie ulega zmianie, zależy od wieku dziecka.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest co kwartał na każde dziecko, zawsze po upływie kwartału. Zasiłek rodzinny płacony jest w pierwszym tygodniu stycznia, kwietnia, lipca, października. Data otrzymania zasiłku rodzinnego po raz pierwszy zależy od daty urodzenia dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego w 2022 wynosi:

 • Dla dziecka w wieku od 0 do 5 lat kwota zasiłku wynosi 249,31 euro na kwartał
 • Dla dziecka w wieku od 6 do 11 lat kwota zasiłku wynosi 302,74 euro na kwartał
 • Dla dziecka w wieku od 12 do 17 lat kwota zasiłku wynosi 356,16 euro na kwartał.

Zasiłek rodzinny zostaje zatrzymany, gdy dziecko skończy 18 lat. Jeśli dziecko w pierwszym dniu kwartału nie osiągnęło jeszcze 18 roku życia, wówczas zasiłek wypłacany jest za cały kwartał. Jeśli w pierwszym dniu kwartału dziecko skończyło 18 lat, wówczas zasiłek za ten kwartał już nie przysługuje. O zatrzymaniu zasiłku rodzinnego otrzymasz pisemną informację z SVB.

W momencie ustania prawa do zasiłku rodzinnego dziecko może się starać o dofinansowanie do studiów, wsparcie finansowe dla uczniów lub dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. 

Jak można złożyć wniosek o Kinderbijslag i co jest potrzebne do złożenia wniosku o Kinderbijslag?

Wniosek o przyznanie Kinderbijslag składa się w Sociale Verzekeringsbank w Holandii (SBV). Dla osób, którym SVB wysłało pismo z informacją, że mogą wystąpić o zasiłek rodzinny, wniosek dostępny jest na stronie Sociale Verzekeringsbank w serwisie Mijn SVB. W piśmie wyjaśnione jest dokładnie, w jaki sposób można złożyć wniosek. Jeśli nie masz możliwości złożenia wniosku za pomocą Mijn SVB, należy skontaktować się z Sociale Verzekeringsbank.

Do wniosku potrzebne są następujące dane:

 • twoje dane osobowe
 • dane Twojego pracodawcy w Niderlandach wraz z datą zatrudnienia
 • dane dziecka
 • numery PESEL wszystkich członków rodziny
 • dane opiekuna dziecka
 • numer konta bankowego, na który ma być wypłacany zasiłek rodzinny
 • jeżeli posiadasz to potwierdzenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce. 

Warto wiedzieć również, że jeżeli otrzymujesz zasiłek rodzinny z SVB i wspólne dochody Twoje i partnera nie są zbyt wysokie, istnieje możliwość, że przysługuje Ci dodatek na dziecko przyznawany przez holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst. Jest to wypłacany co miesiąc dodatek dla rodzin z dziećmi, czyli Kindgebonden budget.