Prinsjesdag 2022

Co roku w trzeci wtorek września rząd Niderlandów przedstawia plany rządu na nadchodzący rok, przygotowuje budżet na kolejny rok i określa ile pieniędzy, na jakie cele przeznaczy. I tak we wtorek 20 września 2022 roku odbył się kolejny Prinsjesdag, podczas którego ogłoszone zostały planowane zmiany na 2023 rok. Do najważniejszych planowanych zmian należą:

  • Wzrost płacy minimalnej o 10 procent oraz emerytur i świadczeń państwowych (uitkeringen)
  • Dopłata do energii dla osób z niewielkimi dochodami za pośrednictwem gminy (gemeente)
  • Zwiększenie miesięcznych kwot dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag), dofinansowania do mieszkania (huurtoeslag) i budżetu na dziecko (kindgebonden buget) 
  • Obniżenie stawki podatku dochodowego z 37,07% na 36,93% i zmiana progu podatkowego, co oznacza, że dochody do 73 031 euro opotakowane mają być stawką 36,93%
  • Zwiększenie ulgi podatkowej dla osoby pracującej (arbeitskorting)
  • Zniesienie podatku BTW na zakup paneli słonecznych przez osoby prywatne, co oznacza, że z dniem 1 stycznia 2023 roku obowiązywać będzie stawka 0% BTW na zakup paneli słonecznych przez osoby prywatne 
  •  Obniżenie z dniem 1 stycznia 2023 roku ulgi dla samodzielnego przedsiębiorcy (zelfstandigenaftrek) z €6310 w 2022 roku na €5030 w 2023 roku
  • Zmiana z dniem 1 stycznia 2023 stawki za kilometr przejechany w celach firmowych autem prywatnym i podwyższenie tej stawki z €0,19 na €0,21. Od 1 stycznia 2024 roku stawka ta wzrośnie do €022 za kilometr.

www.rijksoverheid.nl