Emerytura dla przedsiębiorców w Holandii. O czym warto wiedzieć?

Z jakich filarów składa się emerytura w Holandii?

Osoby, które prowadzą własną działalność na terenie Holandii, z pewnością powinny zainteresować się tematem emerytury. Warto  przyjrzeć się, jak wygląda emerytura w Holandii, w jaki sposób jest przyznawana i jak gromadzone są środki emerytalne.

System emerytalny w Holandii uchodzi za jeden z najlepiej rozwiniętych w Europie. Składają się na niego trzy filary umożliwiające gromadzenie składek. Każdemu z nich można przypisać inne przeznaczenie i funkcje.

jakie są zasady przyznawania emerytury dla przedsiębiorców, ile dostanę emerytury prowadząc firmę w Holandii, jaką emeryturę dostanę

Pierwszy filar (AOW)

Pierwszy filar emerytalny w Holandii, tzw. AOW (Algemene Ouderdomswet) obejmuje emeryturę podstawową, zwaną również jako emerytura socjalna. W przypadku osób zameldowanych w tym państwie składki emerytalne zaczynają być gromadzone już po ukończeniu 15 roku życia. Od tego momentu, do osiągnięcia wieku emerytalnego (tj. 67 lat), każda pracująca i opłacająca składki socjalne osoba, gromadzi swój kapitał emerytalny.

Świadczenie AOW przysługuje wszystkim mieszkańcom Holandii po osiągnięciu wieku emerytalnego, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Podstawową emeryturę mogą otrzymywać zarówno osoby, które były aktywne zawodowo, jak i te, które z tej aktywności zrezygnowały. Warunkiem jest ubezpieczenie z tytułu AOW.

Trzeba w tym miejscu jednak wyraźnie podkreślić, że samo zatrudnienie na terenie Holandii nie jest wystarczające, aby zostały odkładane składki emerytalne. Trzeba posiadać jeszcze meldunek. Osoby, które w Holandii mieszkały i pracowały określony czas, również mogą ubiegać się o podstawową emeryturę. Każdy wniosek rozpatrywany jest jednak indywidualnie.

Wysokość AOW nie ma stałego charakteru. Jest uzależniona od takich zmiennych jak aktualna kwota wynagrodzenia minimalnego w Holandii oraz indywidualna sytuacja emeryta.

Drugi filar

W drugim filarze składki odprowadzane są przez pracodawcę. Odbywa się to na podstawie kontraktu zawartego pomiędzy nim a pracownikiem. Stąd też drugi filar w systemie holenderskim określa się emeryturą zawodową. Innymi słowy, jest to coś w rodzaju emerytury uzupełniającej, którą pracodawca zapewnia swoim pracownikom.

Zgodnie z holenderskimi przepisami, niektóre branże (na przykład branża informatyczna) nie są objęte obowiązkiem drugiego filaru.

Odprowadzanie składek w ramach drugiego filaru tyczy się wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie kontraktu. Jeżeli dana osoba zmieniała zatrudnienie i miała różnych pracodawców, wówczas składki się sumują. Wysokość świadczenia emerytalnego uzyskanego z drugiego filaru determinowana jest wysokością wynagrodzenia oraz liczbą przepracowanych lat. Z reguły jest ono jednak wyższe niż emerytura podstawowa.

Kwotę składek odprowadzonych w pierwszym i drugim filarze można sprawdzić online.

Trzeci filar

Trzeci filar emerytalny przeznaczony jest dla przedsiębiorców. Określa się go jako prywatna emerytura. W tym przypadku składki odprowadzane są samodzielnie. Dlatego taka forma emerytury nazywana jest też emeryturą dobrowolną. Można do niej przystąpić indywidualnie lub grupowo.

Filar ten obejmuje indywidualne programy bądź konta emerytalne. Poza osobami prowadzącymi własną działalność skorzystać mogą z niego również ci, którzy odkładają niskie składki, lub nie odprowadzają ich wcale.

Jak wysokie świadczenie można zyskać, korzystając z trzeciego filaru? Ponieważ emerytura prywatna jest wypłacana ze składek odprowadzanych przez osoby indywidualne, jej wysokość zależy od sumy dokonanych wpłat. Zatem im wyższe będą opłacane składki, tym wyższe będzie później świadczenie emerytalne.

Jak wypłacane są emerytury w Holandii?

jakie są zasady przyznawania emerytury dla przedsiębiorców, ile dostanę emerytury prowadząc firmę w Holandii, jaką emeryturę dostanę

W przypadku przedsiębiorców wysokość składek emerytalnych ustalana jest w Holandii indywidualnie. Oczywiście im wyższe one będą, tym wyższa będzie emerytura. Kwoty składek zależą też od tego, w którym filarze rozlicza się dana osoba. Wypłata kapitału możliwa jest dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osoby, które chcą jeszcze pracować, mogą odkładać kapitał do 70 roku życia.

Wypłata zgromadzonego kapitału emerytalnego może zostać dokonana na dwa sposoby: jednorazowo bądź okresowo. W przypadku wypłaty jednorazowej trzeba się jednak liczyć z bardzo wysokimi opłatami podatkowymi. Te stanowią ok. 70% całego zgromadzonego kapitału.

W jaki sposób przedsiębiorca może gromadzić kapitał emerytalny?

Składki emerytalne w Holandii trafiają na specjalne, indywidualne konto o nazwie Spaarrekenig. Zgromadzonych środków nie można wypłacić wcześniej niż po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osoby, którym zależy na takiej możliwości, mogą założyć specjalne konto Belastingdienst. W jego przypadku wcześniejsze podjęcie pieniędzy jest już możliwe.

Nasuwa się jednak pytanie, w jaki sposób prowadząc działalność w Holandii, można gromadzić kapitał emerytalny? Przede wszystkim o emeryturze warto zacząć myśleć już w chwili założenia własnego biznesu. Im wcześniej przedsiębiorca zacznie na nią odkładać, tym lepiej będzie zabezpieczona jego przyszłość. Może wybrać jedną z kilku opcji.

Kontynuacja programu emerytalnego poprzedniego pracodawcy

Osoby, które przed założeniem własnej działalności, były zatrudnione na kontrakcie, mogą złożyć zapytanie o możliwość dalszego uczestnictwa w programie emerytalnym pracodawcy. Takie rozwiązanie ma tę zaletę, że można korzystać w jego przypadku z renty dla członków rodziny bądź zwolnienia z obowiązku opłacania składki w razie utraty zdolności do pracy.

Aby móc kontynuować udział w programie emerytalnym u byłego pracodawcy, stosowny wniosek należy złożyć nie później, niż 9 miesięcy od zakończenia świadczenia pracy. Program emerytalny musi się zaś rozpocząć na przestrzeni 15 miesięcy od końca współpracy.

Opłacanie składek na własną rękę

Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Holandii mogą samodzielnie odprowadzać składki emerytalne w trzecim filarze. Fundusze trafiają wówczas na specjalne konto oszczędnościowe. Jest to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców opcja, która niesie za sobą różne korzyści podatkowe.

Konto na składki emerytalne można założyć za pośrednictwem banku, ubezpieczyciela bądź instytucji inwestycyjnej. Środki z takiego konta można pobrać dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Przystąpienie do zbiorowego funduszu emerytalnego

Kolejną możliwą opcją dla przedsiębiorców w Holandii jest przystąpienie do zbiorowego funduszu emerytalnego. Udział w nim jest dobrowolny (poza wyjątkami, o których mowa poniżej), a wysokość składki jest ustalana indywidualnie. Można dopasować ją do swoich możliwości.

Co do zasady to przedsiębiorca sam decyduje czy chce przystąpić do pracowniczego funduszu emerytalnego. Trzeba jednak wiedzieć, że na przedstawicielach niektórych zawodów i branż mają taki obowiązek. Kogo dokładnie on obejmuje? Do funduszu muszą dołączyć:

  • lekarze rodzinni, fizjoterapeuci i położnicy;
  • weterynarze;
  • aptekarze;
  • specjaliści medyczni;
  • firmy malarskie i wykończeniowe;
  • zakłady szklarskie;
  • firmy sztukatorskie i podłogowe;
  • firmy, których usługi związane są z kamieniem naturalnym;
  • piloci;
  • notariusze oraz kandydaci do wykonywania tego zawodu.

Aby zyskać dodatkowe zabezpieczenie na przyszłość, można też gromadzić środki na prywatnym koncie oszczędnościowym. W tym przypadku dostęp do pieniędzy możliwy jest w dowolnym czasie.

Co jeszcze warto wiedzieć?

jakie są zasady przyznawania emerytury dla przedsiębiorców, ile dostanę emerytury prowadząc firmę w Holandii, jaką emeryturę dostanę

W życiu zdarzają się różne sytuacje i nie wszystkie jesteśmy w stanie przewidzieć. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca odprowadzający składki emerytalne w Holandii umrze przedwcześnie. Co w takiej sytuacji stanie się ze zgromadzonymi środkami? Cały kapitał zebrany na koncie zmarłego może zostać przepisany na najbliższego krewnego. Cały ten proces regulują odpowiednie przepisy prawne, a odbiór emerytury po osobie zmarłej jest opodatkowany.

Może się też zdarzyć, że przedsiębiorca zakończy swoją działalność jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Co w takiej sytuacji? Jeżeli zdecyduje się on pozostać w Holandii, wówczas zgromadzony kapitał nie przepadnie. Środki będą mogły zostać wypłacone po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Reasumując, system emerytalny w Holandii można uznać za dobrze rozwinięty. Dzięki temu państwo zapewnia swoim obywatelom bezpieczeństwo i stabilność finansową w wieku emerytalnym.

Każdy przedsiębiorca pracujący w Holandii powinien jednak zawczasu zastanowić się nad swoją emeryturą. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania pozwoli zapewnić sobie stabilne zabezpieczenie finansowe na jesień życia. Im wcześniej właściciele firm zaczną interesować się tym tematem, tym korzystniejsza będzie metoda gromadzenia kapitału na emeryturę. Osoby, które nie są pewne, z jakiej opcji powinny skorzystać, mogą udać się po poradę do doradcy emerytalnego.