Rozliczenie podatkowe za pracę w Holandii. Praktyczne wskazówki

Wielu osobom pracującym w Niderlandach (Holandii) rozliczenie podatku spędza sen z powiek. W rzeczywistości proces ten wcale nie jest tak skomplikowany, jak mogłoby się wydawać. Dzięki wiarygodnym źródłom wiedzy lub konsultacji z doradcą, można szybko i bez stresu rozliczyć podatek za pracę w tym państwie. W poniższym tekście opisujemy, jak wygląda rozliczenie podatku w Niderlandach (Holandii) krok po kroku i jakie kwestie należy w nim uwzględnić.

System podatkowy w Holandii

Aby ułatwić sobie zadanie, jakim jest rozliczenie podatku w Holandii, warto w pierwszej kolejności zaznajomić się z ogólnymi informacjami o systemie podatkowym w tym państwie.

W Holandii ustanowione są dwa główne rodzaje podatków: podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany jako inkomstenbelasting) oraz podatek VAT (BTW). Pierwszy z nich obejmuje dochody z tytułu zatrudnienia i pozostałe formy przychodów. Wysokość należnego podatku uzależniona jest od kwoty przychodów.

Co się zaś tyczy podatku VAT (BTW), to jest on w Holandii nakładany na większość produktów oraz świadczonych usług. Dla ich poszczególnych kategorii ustalane są odrębne stawki.

Zapewne wiele osób zastanawia się też, jakie terminy obowiązują, jeżeli chodzi o rozliczenie podatku w Holandii, do kiedy należy to zrobić oraz kiedy można składać dokumenty. Okres rozliczeniowy w tym państwie rozpoczyna się 1 marca, a kończy 30 kwietnia. Obowiązuje tu roczne zeznanie podatkowe, w którym podatnicy muszą wykazać zarówno swoje przychody, jak i poniesione koszty.

W Niderlandach należy rozliczyć się z podatku w przypadku otrzymania z urzędu skarbowego Belastingdienst listu z wyznaczonym terminem rozliczenia, a także w stytuacji kiedy po wypełnieniu zeznania podatkowego wychodzi zwrot z podatku w kwocie 17 euro lub więcej, lub dopłata do podatku w kwocie 52 euro lub więcej, a także w przypadku posiadania oszczędności w kwocie wyższej niż 33.748 euro ( z partnerem 67.96 euro), niezależnie, czy wychodzi zwrot z podatku czy dopłata (obowiązuje w 2023 roku).

Jeżeli podatnik nie złoży w terminie swojej deklaracji podatkowej, może się spodziewać otrzymania z holenderskiego urzędu skarbowego pisma przypominającego. Nosi ono nazwę herinnering i wskazuje się w nim nowy termin nadesłania rozliczenia.

Jeśli nowy termin również nie zostanie dotrzymany, wówczas do podatnika wysyłane jest kolejne pismo, o nazwie aanmaning. Tym razem zostaje już naliczona opłata za zwłokę. W przypadku braku reakcji inspektor podatkowy ma prawo nałożyć mandat, zwany navorderingsaanslag.

Meldunek a zeznanie podatkowe za pracę w Holandii

Meldunek a zeznanie podatkowe za pracę w Holandii

Osoby, które będą rozliczać się za pracę w Holandii, powinny wiedzieć, że sposób rozliczenia podatkowego określone jest miejscem zameldowania, a także tym, ile czasu dany podatnik jest już zameldowany na terenie państwa. Jest to kwestia wpływająca na rodzaj druku do rozliczenia oraz zasady, na jakich się ono odbywa.

W Holandii zeznania podatkowe składa się na specjalnej książce o nazwie BILJET. Jest to druk będący odpowiednikiem polskich formularzy PIT. Książka ta jest dostępna w różnych wersjach. Wybór tej właściwej określony jest miejscem zameldowania w danym roku podatkowym.

Rozliczenie osób zameldowanych przez cały rok w Holandii

W przypadku osób, które przez cały rok były zameldowane na terenie Holandii i tam też świadczyły pracę, zastosowanie ma T – Biljet bądź P – Biljet. Na druku muszą zostać ujęte roczne przychody oraz kwoty odprowadzonych składek: pracowniczych, społecznych oraz zdrowotnych. Podstawą do wypełnienia formularze jest roczne zestawienie o dochodach, tzw. jaaropgaaf, do którego dostarczenia zobowiązany jest pracodawca.

Osoby, które są zameldowane w Holandii cały rok, mogą podczas rozliczenia skorzystać z programów udostępnianych przez biura księgowe lub wypełnić formularz za pośrednictwem strony urzędu skarbowego. Jest to możliwe po podaniu elektronicznego kodu personalnego DiGiD.

Rozliczenie osób zameldowanych w Holandii przez część roku

Jeżeli chodzi o osoby, które były zameldowane na terenie Holandii tylko przez część roku, to w ich przypadku obowiązuje druk M – Biljet. Kwestie rozliczeniowe są wówczas nieco bardziej złożone, ponieważ takich podatników nie traktuje się jednoznacznie.

Aby rozliczenie podatku było poprawne, należy podać dokładną datę meldunku bądź wymeldowania na terenie Holandii. Z reguły holenderski urząd skarbowy wysyła do podatników z tej grupy niebieską kopertę, w której znajdują się dwie książki M – Biljet. Pierwsza z nich to druk przeznaczony do wypełnienia, a druga zawiera instrukcje, w jaki sposób należy to poprawnie wykonać. Uzupełniony formularz należy odesłać do urzędu w otrzymanej kopercie zwrotnej.

W przeciwieństwie do osób zameldowanych cały rok w Holandii, podatnicy rozliczający się na druku M – Biljet nie mogą tego zrobić za pośrednictwem strony urzędu skarbowego. Tylko wybrane biura księgowe udostępniają możliwość rozliczenia formularza online. Warto dodać, że książka M – Biljet liczy ok. 100 stron, dlatego jej poprawne wypełnienie może przysporzyć sporo trudności. W tym przypadku wskazane jest więc skorzystanie z pomocy doświadczonego księgowego.

Rozliczenie osób pracujących, ale niezameldowanych na terenie Holandii

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, a mianowicie jak wygląda rozliczenie podatku w Holandii bez meldunku? Jest to problem, który dotyczy szerokiej grupy pracowników. Chodzi tu o osoby, które w danym roku podatkowym były zameldowane na terenie innego kraju np. w Polsce, ale pracowały legalnie w Holandii. Tu obowiązuje druk C – Biljet.

Wybór odpowiedniego formularza rozliczeniowego jest bardzo ważny. Deklaracja złożona na niewłaściwym druku zostanie automatycznie odrzucona przez urząd skarbowy.

Zwrot podatku w Holandii

Zwrot podatku w Holandii

W holenderskim systemie podatkowym, obowiązują różnego typu ulgi podatkowe. Można odliczyć je m.in. od:

  • wydatków zdrowotnych
  • odsetek za kredyt hipoteczny
  • udzielonych darowizn
  • kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej
  • kosztów alimentacyjnych
  • kosztów, które zostały poniesione w związku z nauką do roku akademickiego 2014-2015 włącznie.

Wiele osób zastanawia się też, czy można ubiegać się o zwrot podatku w Holandii? Taka opcja jest oczywiście możliwa, ale warto wcześniej dowiedzieć się, na jakich dokładnie zasadach jest on przyznawany.

O zwrot podatku w Holandii może ubiegać się każdy, kto jest lub był legalnie zatrudniony na terenie tego państwa i ma przyznany numer BSN (het Burger Service Nummer). Nadaje się go w celach identyfikacyjnych, każdemu kto mieszka i świadczy pracę na terenie Holandii. Zwrot podatku przysługuje zaś wtedy, gdy zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane przez pracodawcę doprowadziły do nadpłaty. Różnica powinna zostać zwrócona podatnikowi.

Ubieganie się o zwrot należnego podatku z Holandii wymaga jednak dopełnienia pewnych formalności. Tu należy wtrącić, że kwota zwrotu, a także możliwość skorzystania z ulg podatkowych, wiąże się z tym, czy dana osoba ma przyznany status rezydenta podatkowego. Przysługuje on tym osobom, które w danym roku podatkowym, nie mniej niż 90% swoich przychodów zarobiły na terenie Holandii.

Pracownicy zameldowani np. w Polsce, a pracujący w Holandii, aby ubiegać się o zwrot podatku, zobowiązani są do okazania zaświadczenia o dochodach osiągniętych w kraju zamieszkania. W praktyce oznacza to, że przed rozliczeniem się z holenderskim urzędem, w pierwszej kolejności trzeba rozliczyć się np. z polskim. Dokument, który trzeba okazać, musi mieć bowiem pieczęć właściwego urzędu skarbowego oraz musi na nim widnieć podpis urzędnika.

Jaką kwotę zwrotu można zatem uzyskać z Holandii? Zależy do od kilku czynników. Znaczenie w tej kwestii mają kwoty zaliczek odprowadzonych przez pracodawcę do urzędu skarbowego, należne ulgi, a także kwota przychodu. 

Ważne jest, aby pamiętać, na jakich zasadach odbywa się rozliczenie podatku. Holandia wymaga, aby ujawnione zostały wszystkie dochody, niezależnie w jakim kraju zostały osiągnięte. 

Czego należy się spodziewać po rozliczeniu z podatku dochodowego w Niderlandach

Jeśli rozliczenie z podatku zostanie wysłane do urzędu przed 1 kwietnia Belastingdienst wyśle informację w sprawie rozliczenia przed 1 lipca.

Jeśli rozliczenie z podatku będzie w urzędzie skarbowym Belastingdienst po 1 kwietnia informację w sprawie rozliczenia urząd wysyła w ciągu 3 miesięcy.

Urząd skarbowy Belastingdienst wysyła list z decyzją na podany adres zamieszkania lub korespondencji. 

W Niderlandach występują  dwa rodzaje decyzji:

TYMCZASOWA – VOORLOPIGE AANSLAG, którą otrzymuje się na podstwie złożonego zeznania podatkowego do 3 miesięcy od złożenia zeznania lub jeśli  zeznanie zostanie złożone do 1 lipca. Voorlopige aanslag zawiera informację o ewentualnej kwocie zwrotu z podatku lub ile jeszcze trzeba zapłacić podatku do urzędu skabowego. 

DEFINITYWNA – DEFINITIEVE AANSLAG, którą urząd skarbowy Belastingdienst wystawia, po tym jak złożone jest zeznanie podatkowe w urzędzie, w terminie do 3 lat, jednak zwykle trwa to krócej. Okres ten zaczyna się liczyć od 1 stycznia roku, w którym wykonane jest rozliczenie za rok poprzedni. 

Ważne jest również, aby Belastingdienst posiadał konto bankowe podatnika, na które może zostać wypłacony ewentualny zwrot z podatku. Dlatego trzeba go niezwłocznie przekazać do Belastingdienst. Warto wiedzieć, że Belastingdienst wypłaca ewentualny zwrot z podatku tylko na konto bankowe podatnika i nie ma możliwości otrzymania zwrotu na konto osoby trzeciej. 

Koszty rozliczenia podatku w Holandii

Czego należy się spodziewać po rozliczeniu z podatku dochodowego w Niderlandach, koszty rozliczenia z podatku, ile kosztuje rozliczenie z podatku

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje rozliczenie podatku z Holandii. Za samodzielne wypełnienie i złożenie deklaracji do urzędu skarbowego, nie są pobierane żadne opłaty. Wypełnienie zagranicznych formularzy, szczególnie w przypadku M – Biljet, wielu podatnikom może przysparzać trudności. Dlatego niekiedy konieczne może okazać się wsparcie księgowego lub biura rachunkowego.

Wsparcie profesjonalnego doradcy może w niektórych przypadkach okazać się konieczne. Co więcej, skorzystanie z usług księgowego może okazać się bardziej opłacalne niż działanie na własną rękę. Szczególnie jeżeli możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku lub skorzystanie z ulgi podatkowej. Doświadczony ekspert będzie wiedział, jakie kroki podjąć, aby podatnik osiągnął możliwie największą korzyść.

Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą, zarówno w Holandii, jak i w każdym innym państwie, zawsze jest sporym wyzwaniem. Obcy system podatkowy, nieznane przepisy i zawiłe druki spędzają sen z powiek wielu osobom. Samodzielne rozliczenie jest jednak możliwie, o ile podatnik dokładnie zapozna się z obowiązującymi w tym państwie przepisami.

Osoby, których sytuacja jest bardziej złożona, a regulacje prawne są dla nich całkiem niejasne, powinny jednak skorzystać ze wsparcia doradcy podatkowego. Dzięki temu unikną przykrych konsekwencji, ewentualnych pomyłek i zyskają szansę na korzystne dla siebie rozliczenie.