Roczne rozliczenie podatku w Holandii. Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców

Prowadzenie firmy w obcym kraju jest sporym wyzwaniem. Mimo to wiele osób decyduje się zaryzykować i założyć własny biznes w Holandii. Przebrnięcie przez wszystkie przepisy związane z rejestracją firmy jest dużym sukcesem. Na tym jednak nie koniec. Trzeba się przecież jeszcze rozliczyć z podatku. Jak wygląda rozliczenie roczne dla firm w Holandii i o czym należy pamiętać? Wszystkiego dowiesz się z poniższego tekstu!

Jakie podatki w Holandii muszą odprowadzić właściciele firm?

roczne rozliczenie firmowe w Holadnii. Jak wygląda roczne rozliczenie w Holadnii dla prowadzących działalność gospodarczą, ile kosztuje roczne rozliczenie w Holadnii dla firm, jakie ulgi przysługują przy rocznym rozliczeniu z podatku

Rozliczenie roczne dla firm w Holandii może wydawać się dość złożonym procesem, szczególnie dla początkujących przedsiębiorców. Procedura ta nie jest jednak aż tak trudna, jeżeli odpowiednio się do niej przygotujemy i zbierzemy wszystkie niezbędne informacje. Warto więc w pierwszej kolejności nakreślić jakie podatki w Holandii muszą rozliczyć osoby prowadzące własną firmę.

Przedsiębiorcy prowadzący biznes na terenie Holandii zobowiązani są do rozliczenia następujących podatków:

 • podatku dochodowego, czyli tzw. inkomstenbelasting 
 • podatku obrotowego BTW (VAT)
 • zorgverzekeringswet (ZVW-premie), czyli składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Podatek dochodowy a podatek BTW

W przypadku działalności gospodarczej, podatek dochodowy nakładany jest w Holandii na osoby, które prowadzą opodatkowaną jednoosobową działalność gospodarczą (ZZP) bądź spółki osobowe. Kwota należnego podatku wyliczana jest na podstawie kwoty uzyskanych dochodów. Warto przy tym podkreślić, że możliwość rozliczania się z podatku jako ZZP wymaga spełnienia określonych warunków.

Osoba prowadząca taką działalność musi m.in. uzyskiwać stałe przychody oraz prowadzić księgowość. Musi mieć też co najmniej kilku stałych klientów oraz prowadzić działania marketingowe ukierunkowane na pozyskanie kolejnych. Jeżeli dany przedsiębiorca nie spełnia tych warunków, podlega wówczas pod podatek dochodowy z tytułu świadczonej pracy (arbeidsinkomen).

Ponadto przedsiębiorca ZZP jest zobowiązany do wystawiania faktur sprzedażowych i poprawnego rozliczania faktur kosztowych.

Jeżeli zaś chodzi o podatek BTW, to musi odprowadzać go każdy przedsiębiorca sprzedający towary lub świadczący usługi. Progi podatkowe w Holandii w przypadku BTW wynoszą: 0%, 9% oraz 21%. Ostatnia z wymienionych stawek dotyczy przeważającej części produktów i usług, dlatego uznaje się ją za główną stawkę.

Stawki podatkowe w Holandii 2023

roczne rozliczenie firmowe w Holadnii. Jak wygląda roczne rozliczenie w Holadnii dla prowadzących działalność gospodarczą, ile kosztuje roczne rozliczenie w Holadnii dla firm, jakie ulgi przysługują przy rocznym rozliczeniu z podatku

Przedsiębiorcy rozliczający się w Holandii za 2023 rok, muszą bazować na obowiązujących w nim stawkach podatkowych. W kraju tym stosuje się obecnie dwa progi. Stawka pierwszego progu wynosi 36,97%, a stosuje się ją w przypadku dochodów nieprzekraczających 75 624 euro. Drugi próg wynosi 49,5%, a dotyczy dochodów powyżej 75 624 euro.

W kontekście progów podatkowych trzeba uściślić jedną istotną kwestię. Przekroczenie kwoty rocznego dochodu wynoszącej 75 624 euro nie oznacza wcale naliczania wyższej stawki podatkowej od całości osiągniętego dochodu. Wyższy podatek wylicza się bowiem od kwoty stanowiącej różnicę między osiągniętym dochodem a kwotą progu.

Zasady rozliczeń z holenderskim urzędem skarbowym

Wielu właścicielom dobrze prosperujących firm sen z powiek spędzają podatki w Holandii. Kiedy i jak je rozliczyć? To pytanie zadaje sobie niejedna osoba prowadząca firmę. Co do zasady przedsiębiorcy w Holandii powinni rozliczać się z podatku BTW kwartalnie. Istnieje możliwość zmiany tego systemu, na przykład na rozliczenie roczne. Właściciel firmy musi w tym celu złożyć stosowny wniosek bądź decyzję taką, wydaje urząd skarbowy. Istotne jest, że z podatku BTW przedsiębiorca musi rozliczyć się nawet wówczas, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie osiągnął żadnych dochodów.

Co się tyczy podatku dochodowego, to w Holandii oblicza się go na podstawie całorocznego dochodu właściciela firmy. Wlicza się w to też przychody z prac świadczonych przez niego na podstawie umowy, o ile oczywiście takie wykonywał.

Trzeba jeszcze pamiętać o tym, do kiedy trzeba przesłać rozliczenie podatku w Holandii. Termin w przypadku rocznego rozliczenia podatku dochodowego upływa 1 maja. W rozliczeniu trzeba też ująć składkę na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (ZVW). Należy w tym miejscu podkreślić, że podstawę poprawnego rocznego rozliczenia firmy w Holandii, stanowią poprawnie wystawione faktury.

Co w państwie tym oznacza poprawnie wystawiona faktura? Otóż muszą się na niej znaleźć następujące informacje: imięi nazwisko lub dane firmy świadczącej usługę oraz usługobiorcy oraz adres, numer KVK, numer BTW (w tym numer BTW klienta w przypadku BTW verlegd) , data i numer faktutury, opis usługi oraz kwota do zapłaty z uwzględnieniem należnego podatku.

Co przedsiębiorca w Holandii może odliczyć od podatku?

roczne rozliczenie firmowe w Holadnii. Jak wygląda roczne rozliczenie w Holadnii dla prowadzących działalność gospodarczą, ile kosztuje roczne rozliczenie w Holadnii dla firm, jakie ulgi przysługują przy rocznym rozliczeniu z podatku

Zapewne niejeden przedsiębiorca zastanawia się, jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie podatku z Holandii oraz co można od niego odliczyć. Szczególnie, że stawki podatkowe w tym państwie nie należą do najniższych. W przypadku drugiego progu podatkowego stawka wynosi blisko połowę osiągniętego dochodu. Pocieszające w tej sytuacji jest to, że holenderski urząd skarbowy zapewnia możliwości skorzystania z licznych odliczeń oraz ulg podatkowych.

Możliwe do odliczenia koszty dzieli się na dwie kategorie: odliczane od podatku w całości oraz odliczane częściowo. Do pierwszej grupy zalicza się:

 • koszty poniesione z tytułu podwykonawców
 • koszty prowadzenia księgowości
 • koszty ponoszone z tytułu najmu lokalu pod siedzibę firmy
 • koszty marketingowe
 • koszty związane z autem firmowym
 • koszty zakupu narzędzi niezbędnych do wykonywania danej działalności
 • zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych.

Z kolei do drugiej grupy, tj. kosztów odliczanych częściowo, zalicza się:

 • koszty konsumpcyjne
 • koszty ponoszone z tytułu mediów, takich jak telefon czy Internet
 • koszty dojazdów do miejsca pracy.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w Holandii nie ma możliwości odliczenia od podatku otrzymanych mandatów karnych, ani żadnych wydatków ponoszonych na cele prywatne, w tym wyjazdy wakacyjne.

Ulgi podatkowe. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy prowadzący biznes w Holandii?

Kwestia, jaką są ulgi podatkowe w Holandii, z pewnością należy do jednych z przyjemniejszych aspektów związanych z rocznym rozliczeniem. Holenderski ustawodawca wprowadził w tym obszarze tzw. kryterium godzinowe, które wynosi 1225 godzin. Trzeba je wypracować podczas jednego roku podatkowego. Na jego podstawie wyodrębnia się dwa rodzaje ulg: dla osób spełniających oraz niespełniających tego kryterium.

Przedsiębiorcy, którzy spełniają kryterium godzinowe, mogą skorzystać z jednej z trzech ulg. Pierwszą z nich jest ulga zelfstandigenaftrek, o którą może się ubiegać każdy samodzielny przedsiębiorca. Obecnie wynosi ona 3750 euro.

Druga ulga to startersaftrek, a przyznawana jest początkującym przedsiębiorcom. Można z niej skorzystać nie więcej niż trzy razy podczas pięciu lat prowadzenia działalności gospodarczej. W 2024 roku ulga ta wynosi 2123 euro.

Trzecia z ulg dla przedsiębiorców, którzy wyrobili kryterium godzinowe, nosi nazwę medewerkeraftrek. Jest przeznaczona dla partnerów przedsiębiorców, którzy na pracę w ich firmie poświęcili nie mniej niż 525 godzin. Sam przedsiębiorca musi zaś wówczas spełnić kryterium godzinowe.

Osoby prowadzące biznes w Holandii, które nie spełniają kryterium godzinowego, też mogą skorzystać z ulg podatkowych. Pierwszą z nich jest MKB-winstvrijstelling. Jest to rodzaj stałej ulgi wynoszącej 13,31%, przyznawanej małym i średnim przedsiębiorstwom. Drugą ulgą, która jest niezależna od kryterium godzinowego, jest investeringsaftrek. To ulga inwestycyjna wynosząca 28%, a dotyczy ona środków trwałych. Przedsiębiorcy w Holandii mogą odliczyć je powyżej ceny 450 euro, jeżeli pełen roczny koszt na nie poniesiony w skali roku wyniósł 2601 euro.

Każdy przedsiębiorca, mając ogólny zarys tego, jak wygląda roczne rozliczenie podatkowe w Holandii, powinien podjąć decyzję, czy będzie w stanie samodzielnie złożyć zeznanie, czy warto skorzystać ze wsparcia biura księgowego.

Większe firmy mają z reguły własne działy księgowe. To osoby prowadzące jednoosobowe działalności lub mniejsze biznesy stają najczęściej przed takim dylematem. Generalnie można samemu poradzić sobie z obowiązkiem, jakim są podatki w Holandii. Firma działająca na mniejszą skalę, może jednak skorzystać z dodatkowego wsparcia w tym zakresie. Szczególnie jeżeli nie ma doświadczenia w sprawach rachunkowo-księgowych. Kompetentny księgowy będzie wiedział co odliczyć i z jakich ulg może skorzystać dana firma, a to może okazać się bardziej opłacalne, niż rezygnacja z usług biura księgowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu Twojej firmy, napisz do nas info@walaadvies.nl, lub umów się na konsultację.