Pierwsze kroki w biznesie w Holandii

Myślisz o otwarciu i prowadzeniu własnej firmy w Niderlandach? Potrzebujesz pomocy przy wyborze formy działalności i rejestracji firmy w KVK. 

Zapraszam do kontaktu. Przeprowadzę Cię przez cały proces zarejestrowania wybranej formy działalności, a także poprowadzę administrację Twojej firmy. Pamiętaj, że własna firma to duża odpowiedzialność, a zwłaszcza w obcym kraju. 

Co powinieneś zrobić jeśli zdecydowałeś się na otwarcie własnej firmy w Niderlandach?

– posiadać meldunek w Niderlandach

– wypełnić formularz na stronie KVK (KVK to Izba Handlowa),

– umówić spotkanie w KVK, podczas którego Twoja firma zostanie zarejestrowana,

– otworzyć firmowe konto bankowe.

Jakie ulgi podatkowe przysługują przedsiębiorcom w Niderlandach:

 • Startersaftrek to ulga przysługująca początkującemu przedsiębiorcy, jeśli przedsiębiorca spełnia zasady samodzielnego przedsiębiorcy. W 2022 roku ulga ta wynosi 2123 euro
 • Zelfstandigenaftrek to ulga dla samodzielnego przedsiębiorcy, która w 2022 roku wynosi 6310 euro
 • MKB 14% to ulga dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jej kwota to 14% od zysku firmy
 • Investieringsaftrek 28% to ulga inwestycyjna, która może być zastosowana kiedy przedsiębiorca zainwestował w środki trwałe w swojej firmie minimalnie 2401 euro netto rocznie (dotyczy to inwestycji powyżej 450 euro).

Samodzielny przedsiębiorca w Niderlandach. Co to oznacza w praktyce? 

Samodzielnym przedsiębiorcą jest firma, która:

 • Posiada zróżnicowanych zleceniodawców w ciągu roku,
 • Prowadzi księgowość swojej firmy,
 • Wystawia faktury, sporządza oferty,
 • Prowadzi reklamę swojej firmy (ogłoszenia, ulotki, wizytówki, strona internetowa)
 • Posiada konto firmowe,
 • Inwestuje w swoją firmę,
 • Odpowiada za wykonaną pracę i ponosi ryzyko wykonanej pracy,
 • Posiada ubezpieczenie za szkody powstałe podczas wykonywanej pracy (aansprakelijkheidsverzekering),
 • Opłaca podatki.

Podatki w firmie obowiązujące w Niderlandach to podatek BTW i podatek dochodowy oraz premia ZVW (zorgverzekeringswet).

Podatek BTW to podatek płacony od wartości netto faktury, czyli tzw. podatek obrotowy. Obowiązujące stawki podatku BTW to:

 • 0% – stawka stosowana w przypadku obrotu towarami lub świadczenia usług w obrębie EU (tylko w przypadku relacji firmowych),
 • 9% – stawka stosowana w przypadku świadczenia usług sprzątających dla osób prywatnych, w usługach budowlanych na malowanie oraz gipsowanie domów i mieszkań starszych niż 2 lata,a także m.in. na  usługi fryzjerskie, produkty spożywcze, woda, leki,
 • Stawka verlegd – stosowana w przypadku podwykonawstwa (aannemers) w sektorze budowlanymi dla firm świadczących usługi sprzątania,
 • 21% – stawka podstawowa na większość towarów i usług m.in. paliwo, odzież.

Kiedy należy rozliczyć podatek BTW i kiedy należy go zapłacić? W Niderlandach podatek BTW  rozliczany jest najczęściej kwartalnie. Każdy przedsiębiorca co roku otrzymuje pismo z Belastingdienst, w którym zostaje poinformowany, do kiedy musi zapłacić należny podatek BTW.

Termin do kiedy musimy rozliczyć podatek BTW i ostateczny dzień rozliczenia jest ostatnim dniem do zapłaty podatku BTW.

Nawet jeżeli w danym kwartale nie uzyskamy żadnych przychodów, ani nie poniesiemy żadnych kosztów to i tak obowiązkowo należy złożyć zeznanie z podatku BTW.

Podatek dochodowy i premia ZVW (zorgverzekeringswet)

Każdy przedsiębiorca po zakończonym roku zobowiązany jest do wykonania rozliczenia i zapłacenia podatku dochodowego oraz składek ZVW. 

Podatek dochodowy naliczany jest od dochodu z całego roku ze wszystkich źródeł pracy (jeśli pracowałeś część roku przez biuro pracy, a następnie otworzyłeś firmę, dochody łączy się z obu tych źródeł) i dopiero obliczany jest należny podatek dochodowy.

Stawki podatku dochodowego obowiązujące w 2022 roku to: 

 • Przy dochodzie do 69.399 euro obowiązuje stawka 37,07%
 • Przy dochodzie powyżej 69.399 euro obowiązuje stawka 49,50%

ZVW (zorgverzekeringswet) to składka, która w 2022 roku wynosi 5,50% .

Zasada KOR (Kleineondernemersregeling). Co to jest?

KOR to zasada zwalniająca z naliczania podatku BTW od świadczonych usług lub sprzedawanych produktów. Przedsiębiorcy osiągający obrót (omzet) poniżej 20.000 euro mogą wystąpić z wnioskiem do Belastingdienst o zwolnienie z płatności BTW. KOR mają prawo zastosować wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na rodzaj wykonywanej działalności (ZZP, VOF, BV, stichting etc.).

Przedsiębiorcy korzystający z KOR nie naliczają BTW na swoich fakturach i jednocześnie nie mogą odliczać BTW z kosztów poniesionych w firmie. Zwolniony jest także z obowiązku przesyłania do Belastingdienst rozliczeń kwartalnych z podatku BTW.

KOR obowiązuje przez 3 lata lub zostaje wstrzymane po przekroczeniu przez firmę 20.000 euro obrotu. Po przekroczeniu 20.000 euro obrotu nie można wrócić do KOR przez kolejne 3 lata.

Kryterium 1225 godzin

Aby mieć prawo do zniżek dla przedsiębiorcy (z wyjątkiem MKB- vrijstelling), należy poświęcić własnej firmie minimum 1225 godzin w danym roku. Oznacza to, że nie ważne czy firma została założona na początku roku, w środku czy też na koniec roku, aby móc korzystać ze zniżek zasada ta musi zostać zachowana. Ważne jest również iż dotyczy to roku kalendarzowego czyli od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku. 

Do 1225 godzin zaliczany jest czas poświęcony na pracę, jak również na dojazd do pracy, administrację firmy, reklamę itp). 

Należy jednak pamiętać o tym, że osoba, która otworzyła swoją działalność np. w październiku nie mogła poświęcić swojej firmie 1225 godzin pracy. 

Potrzebujesz porady w temacie prowadzenia firmy, napisz lub zadzwoń, umówimy się na rozmowę.Dodaj komentarz