Jakie zmiany podatkowe czekają przedsiębiorców w  2024 roku w Niderlandach?

Wśród najważniejszych obowiązujących z dniem 1 stycznia 2024 wymienia się:

  • Wprowadzenie wyższej stawki za kilometr przejechany w celach służbowych w Twojej firmie samochodem prywatnym (tzw. kilometrówka) 

Jeśli posiadasz lub wynajmujesz prywatny samochód i używasz go w swojej firmie, możesz odliczyć koszty samochodu za biznesowe przejechane kilometry. Nawet jeśli korzystasz z samochodu kogoś, kto należy do twojego gospodarstwa domowego, na przykład Twojego partnera, rodziców lub dzieci, możesz odliczyć koszty samochodu za przejechane kilometry służbowe.

W 2023 roku stawka ta wynosiła  0,21 euro za kilometr przejechany w firmie. Od 1 stycznia 2024 r. kwota ta została zwiększona do 0,23 euro za kilometr. Ta kwota pokrywa wszystkie koszty samochodu prywatnego używanego do celów firmowych.

  • Dalsza redukcja ulgi dla samodzielnego przedsiębiorcy (zelfstandigenaftrek)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą rozliczającym się z podatku dochodowego, możesz kwalifikować się do ulgi dla samodzielnego przedsiębiorcy, czyli tzw. Zelfstandigenaaftrek. Dzięki tej uldze płacisz mniej podatku dochodowego. Od 2023 roku Rząd w Niderlandach przyspieszył obniżanie tej ulgi dla  osób samozatrudnionych. W 2024 r. ulga ta wyniesie 3750 euro, ostatecznie zostanie zmniejszona do 900 euro w 2027 roku.

Ulga dla początkującego przedsiębiorcy, czyli startersaftrek pozostaje bez zmian i wynosi w 2024 roku € 2123.

Jak będzie się zmieniała ulga zelfstandigenaftrek w kolejnych latach pokazuje poniższa  tabela:

Rok20232024202520262027
Zelfstandigenaftrek€ 5.030€ 3.750€ 2.470€ 1.200€ 900 
  • Obniżenie MKB- winstvrijstelling, czyli ulgi dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jeśli jesteś przedsiębiorcą w zakresie podatku dochodowego, masz również prawo do ulgi liczonej od zysku firmy, czyli MKB-winstvrijstelling. W 2023 roku było to 14%  odliczenia Twojego zysku od firmy. W 2024 roku ulga ta spadnie do 13,31%. Oznacza to, ze jako przedsiębiorca zapłacisz podatek od większej części swojego zysku. 

  • Co jeszcze się zmieni w 2024 roku?

Belastingdienst zwiększa odsetki od niewpłaconej w wyznaczonym terminie należnej kwoty. Od 1 stycznia 2024 roku będziesz płacić 4% odsetek od momentu wygaśnięcia terminu płatności.

Od 1 stycznia 2024 r. nie będziesz już otrzymywać zniżki na płatność (betalingskorting), jeśli zapłacisz tymczasowe oszacowanie podatku dochodowego za dany rok tzw. Voorlopige aanslag w 1 terminie płatności wyznaczonym przez Belastingdienst. Nadal możesz zapłacić jednorazowo kwotę oszacowanego podatku w 1 terminie, ale to już nie daje Ci żadnej korzyści.

Ulga od inwestycji energetycznych zostanie zmniejszone z 45,5% do 40%. Odliczenie to sprawia, że atrakcyjne dla celów podatkowych jest inwestowanie w środki oszczędzania energii jako przedsiębiorca.

Źródło:

www.belastingdienst.nl

Potrzebujesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!