Jaaropgaaf – co to takiego?

Jaaropgaaf (zeznanie roczne) to dokument, który otrzymasz od pracodawcy po zakończonym roku podatkowym.

Jaaropgaaf zawiera Twoje dochody brutto oraz odprowadzone składki na podatek dochodowy i składki  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także otrzymane zwroty zwolnione z podatku np. zwrot kosztów dojazdu do pracy (pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania tych kosztów w zeznaniu rocznym).

Jaaropgaaf potrzebny jest do rozliczenia z podatku w Niderlandach, jak i w innym kraju, w którym masz obowiązek się rozliczyć. Otrzymujesz go od swojego pracodawcy na początku następnego roku, przeważnie w styczniu  lub lutym. 

Jeśli w ciągu roku pracowałaś/pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, jaaropgaaf otrzymasz z każdego miejsca, w którym w danym roku pracowałaś/pracowałeś.

Okres rozliczeniowy w Niderlandach zaczyna się od 1 marca i trwa do 30 kwietnia. W tym czasie Twoje rozliczenie podatkowe powinno wpłynąć do Belastingdienst.

Po więcej informacji i pomoc w rozliczeniu zgłoś się do nas. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Odwiedź naszą stronę na której znajdziesz formularz do rozliczenia online i wiele innych rozwiązań.