Czego należy się spodziewać po rozliczeniu z podatku w Niderlandach.

  • Jeśli rozliczasz się z podatku przed 1 kwietnia otrzymasz informację w sprawie rozliczenia z Belastingdienst przed 1 lipca.
  • Jeśli złożysz swoje rozliczenie z podatku w urzędzie skarbowym  Belastingdienst po 1 kwietnia otrzymasz informację w sprawie rozliczenia w ciągu 3 miesięcy.

Urząd skarbowy Belastingdienst wysyła list z decyzją na podany adres zamieszkania lub korespondencji. 

W Niderlandach występują  dwa rodzaje decyzji:

TYMCZASOWA – VOORLOPIGE AANSLAG, którą możesz otrzymać na podstawie złożonego zeznania podatkowego do 3 miesięcy od złożenia zeznania lub jeśli złożysz swoje zeznanie do 1 lipca. Voorlopige aanslag zawiera informację jaką kwotę zwrotu otrzymasz lub ile jeszcze musisz zapłacić podatku do urzędu skarbowego. 

DEFINITYWNA – DEFINITIEVE AANSLAG, którą urząd skarbowy Belastingdienst wystawia, po tym jak złożysz swoje zeznanie podatkowe, w terminie do 3 lat, jednak zwykle trwa to krócej. Okres ten zaczyna się liczyć od 1 stycznia roku, w którym dokonujesz rozliczenia za rok poprzedni. 

Ważne jest również, aby Belastingdienst posiadał Twoje konto bankowe, na które może zostać wypłacony ewentualny zwrot z podatku. Dlatego trzeba go niezwłocznie przekazać do Belastingdienst. Warto wiedzieć, że Belastingdienst wypłaca ewentualny zwrot z podatku tylko na konto bankowe podatnika i nie ma możliwości otrzymania zwrotu na konto osoby trzeciej. 

Po więcej informacji i pomoc w rozliczeniu z podatku w Polsce i uzyskaniu zaświadczenia zgłoś się do nas. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i na naszą stronę, gdzie możesz rozliczyć się online.