TOESLAGEN

  1. Toeslagen, czyli dofinansowania do opieki zdrowotnej, czynszu oraz budżetu na dziecko zwiększają się w Holandii każdego roku. Biorąc pod uwagę wzrost cen w 2023 roku i fakt, iż przez to życie stało się droższe, rząd holenderski, dodatkowo zwiększył te dopłaty i umożliwił większej liczbie osób skorzystanie z dofinansowań:
  • Zorgtoeslag (dofinansowanie do ubezpieczenia) 

Więcej osób może liczyć na uzyskanie dofinansowania do ubezpieczenia w tym roku, ze względu na podniesienie limitu dochodów, obowiązujących w 2023 roku. Maksymalna granica rocznego  dochodu w przypadku osoby samotnej wynosi 38 520 euro ( w 2022 roku było 31 998 euro), w przypadku partnerów maksymalny dochód roczny nie może przekroczyć 48 224 euro (w 2022 roku było 40 994 euro).

  • Huurtoeslag (dofinansowanie do mieszkania)

W 2022 roku przysługiwał dodatek do czynszu, jeśli czynsz nie przekraczał kwoty 763,47 euro, w 2023 roku kwota ta została zwiększona do 808,06 euro. Onacza to, iż więcej osób będzie mogło skorzystać z tego dofinansowania.

  • Kindgebonden budget (dofinansowanie na dziecko) 

W 2023 roku rodzice mogą liczyć na extra pomoc ze strony Belastingdienst w formie zwiększenia dopłat do kosztów utrzymania dziecka. Jaką kwotę dofinansowania możesz otrzymać zależy od Twoich dochodów, ilości dzieci lub czy jesteś samotnym rodzicem, czy masz partnera.

Jeśli chcesz wiedzieć, czy masz prawo do otrzymania dofinansowania lub jaką kwotę dofinansowania możesz otrzymać w tym roku, na stronie www.belastingdienst.nl/toeslagen możesz dokonać próbnego wyliczenia (proefberekening).

  • Kinderopvangtoeslag (dofinansowanie do przedszkola i opieki poszkolnej)

Aby dziecko było bezpieczne, a rodzic mógł spokojnie pracować ważne jest, aby przebywało pod opieką zarejestrowaną w Holandii. Taka opieka nie jest jednak tania, a w tym roku znacznie wzrosły koszty przebywania dziecka w przedszkolu i opiece poszkolnej.

Rząd zdecydował o podwyższeniu w 2023 stawek godzinowych w zależności od rodzaju opieki. I tak w przypadku przedszkola (dagopvang) maksymalna stawka godzinowa wynosi 9,12 euro dofinansowania, gdzie w 2022 wynosiła 8,50 euro. W przypadku opieki poszkolnej (buitenschoolse opvang) maksymalna stawka godzinowa dofinansowania wynosi 7,85 euro, a w 2022 roku była to kwota 7,31 euro.