Rozliczenie z podatku

rozliczenie-podatku-nl-netherland-wala-advies

Rozliczenie z podatku

Jak rozliczyć się z podatku?

Osoba niezameldowana w Holandii lub zameldowana niepełny rok nie ma obowiązku rozliczenia z podatku dochodowego w Holandii, chyba że otrzymała wezwanie do rozliczenia z Belastingdienst.

Można rozliczyć się do maksymalnie 5 lat po zakończeniu roku podatkowego.

Aby być traktowanym jako Holenderski rezydent podatkowy, należy uzyskać w Holandii minimum 90% ogólnych dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Osoby niezameldowane lub zameldowane przez część roku w Holandii nie są z góry traktowane jako tutejsi rezydenci podatkowi mimo przepracowanego całego roku w Holandii. Aby być traktowanym jako rezydent podatkowy i mieć prawo do wszystkich ulg podatkowych trzeba potwierdzić brak dochodów lub iż dochody osiągnięte poza Holandią nie wyniosły więcej niż 10% ogólnych dochodów za pomocą zaświadczenia z kraju zamieszkania.

 

PODPOWIEDŹ:

Aby uzyskać Zaświadczenie o dochodach z Polski, należy złożyć PIT 36 wraz z załącznikiem ZG w swoim Urzędzie

Skarbowym, następnie złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach wraz z wypełnionym zaświadczeniem, opłacić opłatę skarbową i poczekać na wydanie zaświadczenia, czasem ma to miejsce od razu, ale czasem US z Polski trzymają się ustawowego terminu na wydanie zaświadczenia, czyli 2 tygodni.

Niestety, ale aby otrzymać zaświadczenie, konieczne jest wykazanie osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym, US nie może wystawić zaświadczenia, nie znając dochodów.

 

PRZYKŁAD:

Tak samo różnica będzie wyglądała , jeżeli osiągniecie więcej niż 10% z ogólnych dochodów poza Holandia.

 

Przed 2013 rokiem sytuacja wyglądała tak, że im krócej pracowaliśmy w Holandii, tym większy zwrot otrzymywaliśmy, teraz sytuacja wygląda inaczej.

 

Lista potrzebnych dokumentów do rozliczenia się z podatku:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer BSN (sofi),
  • data meldunku (jeżeli nastąpiło zameldowanie lub wymeldowanie z Holandii w danym roku podatkowym),
  • Jaaropgave z pracy w Holandii,
  • Jaaropgave z zasiłku w Holandii,
  • okres pracy w Holandii wraz z okresem ewentualnego pobierania zasiłku,
  • jeżeli jest posiadany dochód spoza Holandii to wysokość dochodów, jeżeli posiadane są oszczędności czy nieruchomości to wysokość oszczędności, nieruchomości itp.,
  • jeżeli jest dziecko lub partner, lub kupiony dom na hipotekę potrzeba więcej danych.

 

Jeżeli rozliczenie nastąpiło przed końcem kwietnia, zwrot z podatku otrzymamy do końca czerwca, jeżeli po 1 maja to zwrot otrzymamy najprawdopodobniej w ciągu 3 miesięcy.

Bardzo ważne jest również, aby Belastingdienst posiadał Wasze konto bankowe, bez niego urząd nie wypłaci zwrotu z podatku, nie zostanie on utracony, ale będzie trzeba dłużej czekać, więc warto zadbać o to, aby było one w urzędzie.

Ważne jest też, iż Belastingdienst wysyła wszystkie listy na znany mu adres podatnika, najczęściej jest to adres zameldowania lub adres, który został podany w momencie wyrabiania BSN numeru, chyba że w międzyczasie został podany inny adres do korespondencji.