Podatki 2024 w Holandii

Podatki 2024 w Holandii

Z początkiem 2024 roku, jak co roku zmieniły się stawki podatkowe w Holandii, określone zostały nowe progi podatkowe oraz ulgi podatkowe. I chociaż dla większości osób sprawy podatkowe to mało interesujący temat, warto jednak przyjrzeć się jak wyglądają poszczególne stawki procentowe podatków, a także progi podatkowe, aby zadbać o sprawy finansowe i podatkowe w firmie.

Jakie podatki, stawki podatku i ulgi podatkowe obowiązują przedsiębiorców w Holandii w 2024 roku?

podatki w Holandii

Omzetbelasting (BTW), czyli podatek płacony od obrotu w firmie. Podstawowa stawka podatku BTW wynosi 21 %. Podatek BTW nalicza się klientowi do faktury. Można także odzyskać podatek BTW zapłacony od kosztów i inwestycji, rozliczając się zwykle co kwartał z Belastingdienst. Na niektóre towary i usługi obowiązuje niższa stawka podatku BTW, a więc 9%, 0% lub zwolnienie.

Ponadto, jeśli obrót w firmie (omzet) w roku kalendarzowym wynosi mniej niż 20.000 euro można skorzystać z programu dla małych firm w Holandii (kleineondernemersregeling KOR) i wówczas nie nalicza się podatku BTW swoim klientom. Jednocześnie nie  odzyskuje się też podatku BTW z faktur kosztowych. Warto zawsze skonsultować ze swoim księgowym, czy program KOR jest interesującą opcją dla Twojej firmy.

Inkomstenbelasting 2024, czyli podatek dochodowy, płacony jest od dochodów  osobistych. Dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę osobową VOF lub maatschap, istnieje możliwość odliczenia ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Zmniejsza to podlegający opodatkowaniu dochód firmy i w ten sposób obniża się kwotę  podatku do zapłacenia.

Stawki podatku dochodowego

W Holandii system podatkowy obejmuje trzy kategorie dochodów, zwane jako „boxy”:

Box 1: obejmuje dochody z pracy oraz w przypadku przedsiębiorcy zysk z firmy podlegające opodatkowaniu w ustalonych dwóch progach podatkowych w zależności od osiągnietego dochodu:

Dochody Procent podatku

Do € 75.518 36,97% (36,93% in 2023)

Od € 75.518 49,50% (49,50% w 2023)

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców w 2024 

podatki w Holandii

Jeśli przedsiębiorca spełnia kryterium godzinowe 1225 godzin przepracowanych w ciągu roku kalendarzowego w swojej firmie, nabywa wówczas prawo do skorzystania z ulg podatkowych jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, a więc pracująca na własny rachunek w Holandii. Mowa tutaj o uldze zelfstandigenaftrek, która w 2024 roku wynosi 3750 euro. W 2023 roku wynosiła 5730 i w kolejnych latach będzie się obniżać do kwoty 900 euro w 2027 roku.

Z ulg można skorzystać tylko w części dochodów, które mieszczą się w pierwszym progu podatkowych, a więc do kwoty 75.518 euro osiągniętego dochodu. To ograniczenie dotyczy odliczeń dla przedsiębiorców, mkb-winstvrijstelling (zwolnienie z zysku), odliczeń osobistych oraz zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego.

MKB-winstvrijstelling 2024

Od zysku pozostałego po odliczeniu ulg dla przedsiębiorców możesz odliczyć 13,31% zwolnienia z zysku, czyli MKB-winstvrijstelling. W 2023 roku było to 14%. Również w tym przypadku dotyczy to dochodów, które podlegają opodatkowaniu stawką procentową z pierwszego progu podatkowego, czyli 36,97%.

Box 2: dotyczy dochodów z udziałów w spółkach, a opodatkowanie w tym przypadku wynosiło w 2023 roku 26,9%, a od 2024 obowiązują dwie taryfy:

 Dochody Procent podatku

Do € 67.000 24,5% 

Od € 67.000 33%

Box 3: obejmuje dochody odsetek, dywidend oraz dochody z oszczędności. 

Na osobę przysługuje kwota wolna od podatku  w wysokości 57.000 euro. Stawka podatku obowiązująca powyżej tej kwoty to 36% (w 2023 roku wynosiła 32%). Szczegółowe wyliczenie określają ustalone w tym zakresie przepisy.

Vennootschapsbelasting 2024

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba prawna np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (besloten venootschaap BV), obowiązuje następujący podatek od zysku firmy:

Dochody Procent podatku

Do € 200.000 19% (tak samo jak w 2023 roku)

Od € 200.000 25,8% (tak samo jak w 2023 roku)

Składka zdrowotna płacona od dochoduinkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW-premie)  

podatki w Holandii

Oprócz miesięcznej stawki podstawowej na ubezpieczenie zdrowotne istnieje także składka na ubezpieczenie zdrowotne, która uzależniona jest od osiągniętego dochodu. Za osoby pracujące na umowę o pracę składkę tą płaci pracodawca. Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą obniżoną składkę na podstawie decyzji otrzymanej od urzędu skarbowego w Holandii (Belastingdienst) zgodnie z osiągniętym dochodem i aktualnie obowiązującą stawkę procentową. W 2024 roku stawka obowiązująca przedsiębiorców wynosi 5,32% (w 2023 roku wynosiła 5,43%). 

Podsumowując, śmiało można powiedzieć, że podatki które obowiązują prowadzących własny biznes w Holandii, nie są niskie. Jednak wiedza na ich temat, a także na temat ulg podatkowych z jakich można skorzystać przy rozliczeniu z podatku dochodowego prowadząc firmę jest bezcenna. Dlatego też ważne jest korzystanie z wiedzy ekspertów w tej dziedzinie, a więc biur księgowych lub doradców podatkowych.