Podatek BTW, BTW verlegd i KOR

podateg-btw-verlegd-kor

Podatek BTW,
BTW verlegd i KOR

Czym jest podatek BTW?

BTW – Belasting Toegevoegde Waarde, czyli podatek od wartości dodanej, w Polsce nazywany podatkiem VAT.

Podatek ten płacimy od każdego towaru oraz usługi, natomiast przedsiębiorcy odliczają sobie ten podatek od zakupionych towarów i usług, ponieważ będzie im on zwrócony po rozliczeniu kwartału. Nie można jednak zapomnieć o podatku BTW wystawiając faktury.

PODPOWIEDŹ:

Jeśli nasze towary bądź usługi zawierają różne stawki podatku BTW, możemy wystawić jedną fakturę klientowi naliczając odpowiednia stawkę BTW do każdej usługi bądź towaru, nie ma potrzeby wystawiać osobnej faktury na osobną stawkę podatku.

Jakie są stawki podatku BTW w 2021 roku?

– 0%

Dotyczy usług świadczonych oraz towarów sprzedawanych poza Niderlandy. Na fakturach, które otrzymujemy trzeba pamiętać, że również musi pojawić się stawka 0%.

– 9%

– 21%

Stawka ta obejmuje np. prace porządkowe na zewnątrz domu jak i wszelkie prace porządkowe wymagające wyspecjalizowanej firmy z odpowiednim sprzętem. Są to też czynności powiązane z malowaniem, ale nim nie są.

– BTW verlegd – jest to procedura odwrotnego obciążenia podatkiem BTW

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jaką stawkę podatku BTW powinno się zastosować u siebie skontaktuj się ze swoim księgowym.

Co to jest BTW Vrijgesteld?

BTW Vrijgesteld – jest to zwolnienie z naliczania podatku BTW od swoich usług

Kiedy musimy rozliczyć i zapłacić podatek BTW?

BTW jest rozliczany kwartalnie, tylko na prośbę Belastingdienst podatek rozliczamy miesięcznie. W przypadku zapłaty podatku, każdy przedsiębiorca co roku otrzymuje pismo do kiedy musi zapłacić należyty podatek BTW.

 

WAŻNE:

Nawet jeżeli w danym kwartale nie uzyskałeś żadnych przychodów, ani nie poniosłeś żadnych kosztów, Twoim obowiązkiem jest złożenie zeznania z podatku BTW. W przypadku niezłożenia zeznania z podatku BTW zostanie naliczona na Ciebie kara w wysokości minimum 65 euro oraz naliczony podatek BTW do zapłaty.

Co to jest KOR?

KOR (Kleineondernemersregeling) jest to nowa zasada zwalniająca z naliczania podatku BTW. Aby skorzystać z KOR należy wysłać do Belastingdienst formularz zgłoszeniowy nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego z podatku BTW.

Jeśli raz się zapiszemy do KOR, automatycznie zasada obowiązuje przez 3 lata od dnia podanego przez Belastingdienst w liście potwierdzającym.

Z KOR można korzystać do momentu uzyskania obrotu w wysokości 20.000 euro.

Będąc w KOR, nie musisz rozliczać się z podatku BTW, jednak aby mieć kontrolę nad wysokością obrotu własnej firmy, lepiej jest prowadzić własną administrację, nie jesteś do tego zobowiązany, ale jest to rozsądniejsze.

Nie trzeba również wysyłać faktur sowim klientom, jednak jeżeli tego oczekujemy to jak najbardziej można wystawić fakturę, pamiętając jednak o wpisaniu informacji BTW vrijgesteld!