Jaką formę działalności wybrać w Holandii?

Prowadzenie własnego biznesu na terenie Niderlandów to zapewne marzenie wielu osób. A jeśli zdecydowałeś się na ten krok i zamierzasz otworzyć własną firmę w Holandii to kolejnym krokiem będzie wybór właściwej dla Ciebie i Twojego biznesu formy działalności, czyli formy prawnej Twojej firmy. 

W Holandii istnieją formy prawne działalności z osobowością prawną i bez osobowości prawnej. W przypadku formy prawnej bez osobowości prawnej, ponosisz odpowiedzialność swoim majątkiem prywatnym za długi swojej firmy. 

Przykładami formy prawnej działalności bez osobowości prawnej są:

 • Eenmanzaak, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, najczęściej wybierana,
 • Vennootschap onder firma (vof), czyli spółka jawna, gdzie potrzeba minimum 2 właścicieli, którzy określają swój procentowy udział w spółce.
 • Commanditaire vennootschap (cv), czyli spółka komandytowa, 
 • Maatschap, czyli spółka osobowa.

Przykładami formy prawnej działalności z osobowością prawną są:

 • Besloten vennootschap (BV), czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,
 • Naamloze venootschaap (NV), czyli spółka akcyjna,
 • Stichting (fundacja), vereniging (stowarzyszenie).

Większość przedsiębiorców decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą. Firmę jednoosobową, czyli ZZP zarejestrujesz łatwo i szybko i zwykle masz więcej ulg podatkowych na początku niż na przykład w przypadku Spółki BV. Firma jednoosobowa musi zostać zarejestrowana w Holandii w Izbie Handlowej Kamer van Koophandel (KVK).

Do zalet prowadzenia firmy jednoosobowej z pewnością należy również to, że:

 • Przedsiębiorca, który jest jednocześnie właścicielem firmy sam zarządza firmą i może prowadzić biznes tak, jak uzna za stosowne,
 • Przedsiębiorca (właściciel) podejmuje samodzielnie decyzje o swojej działalności, rozwoju i szybkości działania,
 • Cały zysk przypada przedsiębiorcy (właścicielowi),
 • W tym rodzaju działalności jesteś jej właścicielem oraz pracownikiem w jednym, ale wbrew krążącej opinii możesz zatrudniać pracowników i podwykonawców.

Wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest to, że:

 • Przedsiębiorca/właściciel jest w pełni odpowiedzialny za długi swojej firmy swoim prywatnym majątkiem (hoofdelijk aansprakelijk), co oznacza, że wierzyciele mogą również w razie potrzeby zająć prywatny majątek przedsiębiorcy,
 • Przedsiębiorca/właściciel sam inwestuje w swoją firmę,
 • Możliwości kredytowe dla firmy jednoosobowej są ograniczone, ze względu na niewystarczające zabezpieczenia,
 • Ciągłość i utrzymanie firmy jednoosobowej jest całkowicie uzależniona od działań właściciela.

Jeżeli zdecydowałeś już o formie prawnej Twojej działalności, zastanów się nad nazwą firmy. Jest ona ważna, gdyż podczas rejestracji firmy musisz ją podać. Pamiętaj też, że nazwa firmy, którą wybrałeś, nie może być już w Niderlandach zarejestrowana. 

Gdzie zarejestrujesz wybraną formę prawną działalności?

 • Formy prawne działalności bez osobowści prawnej, czyli np. eenmanzaak (ZZP), czy VOF zarejestrujesz w Izbie Handlowej Kamer van Koophandel (KVK),
 • Formy prawne działalności z odpowiedzialnością prawną, czyli np. Spółkę BV zarejestrujesz u notariusza.

Chcesz przejść na swoje?

Brakuje Ci sprawdzonych informacji?

Zapraszam Cię na spotkanie, online podczas którego omówię wszystkie istotne sprawy związane z rozpoczynaniem działalności. Będzie też czas na pytania i odpowiedzi na nurtujące pytania.

Nie przegap!

Zapisz się na webinar
12.12.2022 o 19:12