Złożenie wniosku o dofinansowanie do ubezpieczenia